خرید فلزیاب

سلام تو شرکت شما دستگاه های نوکتا ماکرو رو موجود دارید؟

Asked on نوامبر 13, 2023 in خرید.
Add Comment
1 Answer(s)

    سلام بله داریم دستگاهی مثل ایمپکت، سیمپلکس (لایت – بتا – اولترا و پلاس) رو تو شرکت موجودند.

    Answered on نوامبر 13, 2023.
    Add Comment

    Your Answer

    By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.